ประมวลภาพกิจกรรมงานปีใหม่ประจำปี 2563 ( สาขา สุราษฎร์ธานี)