อบรมการนำแนวคิดแบบLEAN มาใช้ในองค์กร

August 26, 2020

 เป็นระบบที่เข้ามาช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนหรืองานที่สิ้นเปลืองออกไปจากระบบเดิม ซึ่งจะช่วยทำให้พนักงานได้ลดเวลาการทำงานและช่วยให้องค์กรเกิดความประหยัดลงด้วย

ภาพตัวอย่างการอบรม
  

 

Read 417 times Last modified on Thursday, 27 August 2020 04:41