ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของเรา บริษัท ออร์เนท เอสดีโอ จำกัด  
 


เกี่ยวกับบริษัท

Ornate Group ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538
โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายเบียร์ไฮเนเก้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ภายใต้ชื่อ“บริษัท ออร์เนท ดริ๊งค์ จำกัด” และในปี พ.ศ. 2540 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าของ P&G ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนภายใต้ชื่อ “บริษัท ออร์เนท เอสดีโอ จำกัด”

________________________________________________________________________________________________________________________

พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ได้รับเขตการขาย P&G ส่วนภาคใต้ตอนล่างเพิ่มอีก 7 จังหวัด
กันยายน พ.ศ. 2545 บ. ออร์เนท ดริ๊งค์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่าย”เป๊ปซี่” ในเขตสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมษายน พ.ศ. 2546 ได้รับเขตการขาย P&G ส่วนภาคเหนือตอนล่างเพิ่มอีก 8 จังหวัด
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ได้รับเขตการขาย P&G ส่วนภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด
ปัจจุบัน บริษัท ออร์เนท เอสดีโอ จำกัด ดูแลเขตการขายทั้งหมด 39 จังหวัด